Ocena akustyczna maszyn i urządzeń

Ocena akustyczna maszyn i urządzeń


– poziom ciśnienia akustycznego emisji maszyn i urządzeń
– moc akustyczna maszyn i urządzeń