Usługi w zakresie BHP

shutterstock_567718675

 

PRACOWNIA opracowuje ocenę ryzyka zawodowego pracowników, a także służy doradztwem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wykorzystując swoje praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie.