Meranie respirabilných vláken

shutterstock_193112006 4

NAŠE CENTRUM vykonáva meranie koncentrácie respirabilných azbestových vláken a iných minerálnych vláken:

  • v pracovnom prostredí,
  • v celkovom prostredí, vrátane hodnotenia búracích prác stavebných častí obsahujúcich azbest