Meranie energetického výdaja

my

Meranie energetického výdaja

NAŠE CENTRUM vykonáva meranie energetického výdaja pracovníka dvoma metódami:

  • nepriamou kalorimetrickou metódou na základe merania minútovej ventilácie pľúc pomocou meradla energetického výdaja MWE-1,
  • chronometrážno-tabuľkovou metódou na základe Lehmannových tabuliek