PRACOWNIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH


fotolia_2778049_xs_400z siedzibą w Zabrzu rozpoczęła swoją działalność jesienią 1993 roku. Od początku działalności Pracownia świadczy usługi w zakresie badań oraz pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Z biegiem lat rozszerzyliśmy zakres badań o pomiary emisji hałasu przemysłowego i komunikacyjnego do środowiska, pomiary oraz ocenę akustyczną maszyn i urządzeń oraz pomiary poziomu dźwięku w budynkach. Wykonujemy również pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, dokonując oceny ciężkości pracy z uwzględnieniem zapisów ustawy o emeryturach pomostowych oraz rozporządzenia w sprawie posiłków regeneracyjnych. Ważną dziedziną wykonywanych badań, którą się zajmujemy jest identyfikacja oraz badanie ilości włókien azbestu oraz innych włókien mineralnych zarówno w powietrzu jak i w różnych materiałach budowlanych. 


W grudniu 2007 roku laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 861 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, którego zakres obejmuje wszystkie wyżej wymienione badania. Pomiary są dokonywane przez wysoko kwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pomiarach środowiskowych. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w badaniach międzylaboratoryjnych, specjalistycznych szkoleniach oraz sympozjach.

 

Pracownia dysponuje własnym laboratorium, posiadającym nowoczesne wyposażenie do badań
i analiz fizycznych oraz chemicznych. Uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach
w zakresie analiz chemicznych i fizycznych. Pracownia jest również członkiem rzeczywistym klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB".

 

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. Współpracujemy z wieloma firmami o bardzo różnych profilach działalności, w związku z tym posiadamy bogate doświadczenie, gwarantując wysoki poziom świadczonych usług.Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe