O nas

top_pl new 1

PRACOWNIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH z siedzibą w Zabrzu rozpoczęła swoją działalność jesienią 1993 roku. Od początku działalności Pracownia świadczy usługi w zakresie badań oraz pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Z biegiem lat rozszerzyliśmy zakres badań o pomiary emisji hałasu przemysłowego i komunikacyjnego do środowiska, pomiary oraz ocenę akustyczną maszyn i urządzeń oraz pomiary poziomu dźwięku w budynkach. Wykonujemy również pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, dokonując oceny ciężkości pracy z uwzględnieniem zapisów ustawy o emeryturach pomostowych oraz rozporządzenia w sprawie posiłków regeneracyjnych. Ważną dziedziną wykonywanych badań, którą się zajmujemy jest identyfikacja oraz badanie ilości włókien azbestu oraz innych włókien mineralnych zarówno w powietrzu, w glebie, jak i w różnych materiałach budowlanych. Jako pierwsi w Polsce rozszerzyliśmy zakres badań o akredytowane pomiary stężenia/ zawartości ogniotrwałych włókien ceramicznych w środowisku pracy.

W grudniu 2007 roku laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 861 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, którego zakres obejmuje wszystkie wyżej wymienione badania. Pomiary są dokonywane przez wysoko kwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pomiarach środowiskowych. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w badaniach międzylaboratoryjnych, specjalistycznych szkoleniach oraz sympozjach.

Pracownia dysponuje własnym laboratorium, posiadającym nowoczesne wyposażenie do badań i analiz fizycznych oraz chemicznych. Uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach w zakresie analiz chemicznych i fizycznych. Pracownia jest również członkiem rzeczywistym klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”.

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, jak również w Czechach i w Słowacji. Współpracujemy z wieloma firmami o bardzo różnych profilach działalności, w związku z tym posiadamy bogate doświadczenie, gwarantując wysoki poziom świadczonych usług.